§ 1

Podstawowe definicje

 1. Administrator – wspomniana wyżej autorka bloga iTysia.pl Martyna Tadrowska
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.itysia.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Strony.

 

§ 2

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza komentarzy dostępnego na Stronie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest osoba Administratora wymieniona w § 1.1.
 3. Dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika za pośrednictwem formularza komentarzy przetwarzane są w celu wyświetlenia danego komentarza. Przesłanie komentarza za pośrednictwem formularza komentarzy skutkuje zapisaniem danych w bazie elektronicznej. Dane przechowywane są w bazie tej przez czas istnienia Strony.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych przez Użytkownika za pośrednictwem formularza komentarzy jest zawsze dobrowolne, ale też niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której formularz komentarzy został stworzony.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim i zapewnia, że dane Użytkownika są odpowiednio chronione i przechowywane.

 

§3

Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

– prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, w przypadku, gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  a) Mad Ventures Patryk Kozioł, Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 538 175 39 91 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

 

§4

Pliki cookies

 

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (pol. ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

§5

Inne technologie

 

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  a) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

 

§6

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.